Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
REJESTRACJA 2013
2013-08-23

DOKUMENTY

Rejestracja_2013_Substancje zidentyfikowane jako przedmiot rejestracji w drugim terminie
Format: pdf, Rozmiar: 3657.09kb, Data dodania:2013-03-23 13:51:54.
Rejestracja_2013_Substancje dla których brak jest informacji o wiodącym rejestrujących
Format: pdf, Rozmiar: 804.14kb, Data dodania:2013-03-23 13:52:40.
Rejestracja_2013_ Aktywni wiodący rejestrujący
Format: pdf, Rozmiar: 490.86kb, Data dodania:2013-03-23 13:53:35.
Rejestracja 2013
Format: pdf, Rozmiar: 191.89kb, Data dodania:2011-10-01 21:14:43.
„Osierocone” substancje przewidziane do rejestracji w 2013 roku
Format: pdf, Rozmiar: 110.02kb, Data dodania:2012-08-19 23:41:57.

 REJESTRACJA 2013

Przewidziany w rozporządzeniu REACH termin rejestracji substancji produkowanych lub importowanych w ilości 100–1000 ton rocznie upłynął o godz. 24:00 w dniu 31 maja 2013 r.
Do dnia 31 maja 2013 r. 3 215 przedsiębiorstw złożyło do ECHA 9 084 dokumentacji rejestracyjnych, 20 % wszystkich rejestracji złożyły przedsiębiorstwa MŚP, zaś 80 % pochodziło z dużych przedsiębiorstw. 23 % rejestracji złożyli „wyłączni przedstawiciele" w imieniu przedsiębiorstwa spoza Europy.
Otrzymano rejestracje z 29 państw członkowskich UE i państw EOG, przy czym największy odsetek pochodził z Niemiec (31 %). Chorwacja przystąpi do UE w dniu 1 lipca 2013 r. i w związku z tym przedsiębiorstwa chorwackie będą mogły skorzystać z oddzielnych terminów rejestracji wstępnej i rejestracji pełnej.
Od czasu rejestracji z 2010 r. przed upływem terminu z 2013 r. zarejestrowano 2 923 substancji. Ponadto 696 substancji, które już zostały zarejestrowane w poprzednim terminie rejestracji, ponownie zarejestrowały nowe przedsiębiorstwa, które dołączyły do wcześniej rejestrujących.
Większość substancji zarejestrowały grupy przedsiębiorstw współpracujące przy wspólnym przedkładaniu (82 %). Wspólne przedłożenia mają jednego wiodącego rejestrującego i średnio 2.9 członków.
Dokładna liczba zarejestrowanych substancji i dokumentacji rejestracyjnych będzie dostępna na początku września po przetworzeniu wszystkich dokumentacji rejestracyjnych. W większości rozpatrywanych obecnie przypadków ECHA oczekuje na wniesienie przez przedsiębiorstwa opłat rejestracyjnych.