Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Substancje SVHC
2016-09-06

DOKUMENTY

Lista substancji SVH w wyrobach_sierpień_2016
Format: pdf, Rozmiar: 1665.53kb, Data dodania:2016-08-12 15:56:39.
Substancje SVHC w wyrobach_wyrok
Format: pdf, Rozmiar: 336.73kb, Data dodania:2015-11-24 16:22:57.
Lista substancji SVHC_2014
Format: csv, Rozmiar: 86.97kb, Data dodania:2014-08-11 20:08:05.
Lista kandydacja SVHC_sierpień_2016
Format: xls, Rozmiar: 121kb, Data dodania:2016-08-12 15:55:49.

Obowiązki przedsiębiorstw związane z umieszczeniem substancji na liście kandydackiej

Substancje
- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej
każdy dostawca substancji z listy kandydackiej (z UE i EOG) musi dostarczyć odbiorcom kartę charakterystyki.
Mieszaniny
- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej - każdy dostawca (z UE i EOG) mieszanin niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne, zawierających co najmniej jedną substancję z listy kandydackiej w stężeniu ≥ 0,1% wag. dla mieszanin niegazowych i ≥ 0,2% obj. dla mieszanin gazowych, musi dostarczyć odbiorcom, na ich żądanie, kartę charakterystyki.
Wyroby
- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej – przekazywanie informacji
Każdy dostawca (z terytorium UE lub EOG) wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag., musi dostarczyć odbiorcom wyrobu wystarczające informacje (którymi dysponuje) lub udostępnić je bezpłatnie na żądanie konsumenta, w terminie 45 dni od otrzymania żądania. Informacje te powinny zawierać instrukcje pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę tej substancji.
Ponadto od 2011 roku obowiązuje zgłoszenie do Agencji
Każdy wytwórca lub importer wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej, w stężeniu > 0,1% wag. i ilości >1tony rocznie, musi dostarczyć Agencji informacje zgodne z art. 7 ust. 4. Zgłoszenie musi być przekazane nie później niż w ciągu 6 miesięcy po włączeniu substancji do listy kandydackiej.
Zgłoszenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy wytwórca lub importer może wykluczyć narażenie ludzi lub środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, w tym usuwania. W takich przypadkach wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy wyrobu stosowne instrukcje.