Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
AKTUALNOŚCI
2017-09-18

UWAGA! Nowe dane kontaktowe!
Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców!
email: pytanie@reach-info.pl

NOWE NUMERY TEL. 731 108 908, 731 108 208
Nowy adres Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju: siedziba The Quality of Life - Ireneusz Kozera ul. Obrońców Getta 22/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

18.09.2017 Nowa strona dotycząca grupy roboczej ds. substancji ropopochodnych i węglopochodnych (PetCo)
dostępna tutaj

18.09.2017 Raport dotyczący aktualizacji rejestracji REACH
dostępny tutaj

18.09.2017 Raport dotyczący zgody po uprzednim poinformowaniu
dostępny tutaj

18.09.2017 Bieżące konsultacje dotyczące przeprowadzenia badań
dostępne są tutaj

18.09.2017 Newsletter ECHA
dostępny tutaj

18.09.2017 Nowe konsultacje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania
dostępne tutaj

18.09.2017 Nowy materiał informacyjny dotyczący IUCLID Cloud
dostępny tutaj

18.09.2017 Dnia 02.11.2017 odbędzie się webinarium dotyczące substancji w wyrobach.
program dostępny tutaj


18.09.2017 Nowe konsultacje w sprawie identyfikacji substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie.
Więcej informacji tutaj


15.09.2017 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1510 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR
dostępne tutaj


15.09.2017 Zaktualizowane statystyki dotyczące rejestracji
dostępne tutaj


08.09.2017 Dnia 19 września 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędzie się seminarium “Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski. Rejestracja 2018 w pigułce"
Rejestracja tutaj


08.09.2017 Dnia 13 września 2017r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbędzie się seminarium poświęcone rejestracji substancji – chemikaliów pn. „Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski. Rejestracja 2018 w pigułce”.
Rejestracja tutaj


01.09.2017 ECHA - aktualizacja listy substancji - sprawdzenie zgodności 29 pozycji – o tyle substancji ECHA uzupełniła listę, która ma zostać poddana sprawdzeniu.
dostępne są tutaj


01.09.2017 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych
dostępne są tutaj


01.09.2017 Podręcznik ECHA jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD dostępny w polskiej wersji językowe
tutaj


01.09.2017 ECHA stworzyła serię skróconych wersji poradników REACH.
Poradniki dostępne są tutaj


01.09.2017 ECHA zaktualizowała formularz dotyczący substancji UVCB.
Formularz dostępny tutaj


01.09.2017 ECHA przygotowała ulotki dotyczące REACH 2018 w trzech pozaeuropejskich językach.
Więcej informacji tutaj


01.09.2017 Samouczek dotyczący usług ECHA świadczonych w chmurze
dostępny tutaj


01.09.2017 Trwa nabór na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”.
Więcej informacji tutaj


24.08.2017 Zapraszamy do rejestracji na webinarium dotyczące centrów zatruć. Pozostały jeszcze miejsca na termin 03.10.2017.
Rejestracja tutaj


24.08.2017 20 września 2017 roku odbędzie się webinarium na temat usługi ECHA IUCLID świadczonej w chmurze.
Rejestracja tutaj


24.08.2017 Uaktualniona wersja narzędzia QSAR Toolbox
dostępna tutaj


24.08.2017 Ankieta dotycząca tuszy do tatuaży
dostępna tutaj


24.08.2017 Uaktualniona lista wiodących rejestrujących
dostępna tutaj


24.08.2017 Komentarz ECHA na temat glifosatu
Dostępny tutaj


23.08.2017 Obowiązki dalszych użytkowników stosujących chrom VI po dacie ostatecznej tj po 21.09.2017
Więcej informacji jest tutaj14.08.2017 Informacje na temat Rady Odwoławczej, procedurze odwołań oraz ogłoszenia o postępowaniach odwoławczych
Dostępne są tutaj


10.08.2017 Więcej informacji na temat usług ECHA świadczonych w chmurze
tutaj


10.08.2017 Animacja dotycząca organizacji współrejestracji
Dostępna jest tutaj10.08.2017 Usługa IUCLID ECHA świadczona w chmurze.
Więcej informacji jest tutaj02.08.2017 Oprogramowanie IUCLID cloud service pomocne dla przedsiebiorcow z sektora MSP
Dostępne jest tutaj02.08.2017 22 sierpnia 2017 roku odbędą się w Brukseli warsztaty dotyczące ostatnio dodanych do listy kandydackiej substancji pochodnych fenolu wywołujących zaburzenia endokrynne.
Więcej informacji jest tutaj01.08.2017 Nowe pytanie z serii pytania i odpowiedzi dotyczące obowiązków dalszych użytkowników
Więcej informacji jest tutaj01.08.2017 Aktualne konsultacje społeczne dotyczące klasyfikacji i oznakowania
Dostępne są tutaj01.08.2017 Z powodu dużego zainteresowania webinarium dotyczącym centrów zatruć, webinarium to odbędzie się w dwóch terminach: 3 oraz 10 października.
Rejestracja na I termin
Tutaj

Rejestracja na II termin
Tutaj01.08.2017 Broszura ECHA dotycząca numeru RIN
Dostępna jest tutaj

Więcej informacji na temat numeru RIN można znaleźć w podręczniku:
Tutaj01.08.2017 Ocena ryzyka w odniesieniu do soli kobaltu.
Więcej informacji tutaj24.07.2017 Trwają konsultacje ekspertów dotyczące identyfikacji pestycydów i biocydów wywołujących zaburzenia endokrynne
Więcej informacji tutaj24.07.2017 22 sierpnia 2017 odbędą się warsztaty na temat procedury udzielania zezwoleń dla substancji zaburzających funkcjonowanie układu endokrynnego.
Więcej informacji tutaj


24.07.2017 ECHA zaktualizowała tabelę zawierającą klasyfikację oraz oznakowanie substancji.
Więcej informacji tutaj


24.07.2017 Publiczne konsultacje dotyczące aluminium w zabawkach.
Więcej informacji tutaj


Rejestracja tutaj24.07.2017 Trwają publiczne konsultacje dotyczące substancji czynnych klasyfikujących się do zastąpienia w produktach biobójczych
Więcej informacji tutaj24.07.2017 Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI
Kolejny przystanek: RZESZÓW - 13 września 2017r.
Więcej informacji tutaj20.07.2017 Informujemy, iż Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła publiczne konsultacje dot. zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania. Konsultacje będą trwały do 04.09.2017.
Konsultacje dotyczą następujących substancji:
2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one; [MBIT]
butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone ozime
glyoxylic acid …%
pymetrozine (ISO); (E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethyleneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one
tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate


Więcej informacji tutaj


20.07.2017 Konsultacje w sprawie substancji potencjalnie kwalifikującej się do zastąpienia w produktach biobójczych.
Więcej informacji tutaj


20.07.2017 ECHA udostępniła statystykę dotyczącą rejestracji.
Więcej informacji tutaj20.07.2017 Strona ECHA dotycząca rozporządzenia CLP została odnowiona. Nowe sekcje dotyczą m.in. przedkładania dokumentacji.

20.07.2017 ECHA udostępniła zaktualizowany Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego.
Więcej informacji tutaj20.07.2017 ECHA udostępniła pełny program Biocides Day,
który dostępny jest tutaj14.07.2017 ECHA dodała kolejną substancję do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC):
Perfluorohexane-1-sulfonic acid and its salts (PFHxS)
Obecnie lista kandydacka zawiera 174 substancje: tutaj

Więcej informacji tutaj07.07.2017 Zaproszenie do składania uwag i przedstawienia dowodów na temat zastosowania ołowiu w biżuterii.
Więcej informacji tutaj


07.07.2017 Poradnik na temat udostępniania danych dostępny w języku polskim
dostępny jest tutaj


06.07.2017 Uaktualniona wersja poradnika dotyczącego rozporządzenia CLP
dostępna jest tutaj


06.07.2017 Komitet ds. Produktów Biobójczych zatwierdził cztery substancje czynne produktów biobójczych.
Więcej informacji tutaj


06.07.2017 PACT (Public Activities Coordination Tool) został zaktualizowany o informacje na temat ośmiu substancji.
Więcej informacji tutaj


03.07.2017 Szkolenie z obsługi programu Chesar – ankieta potrzeb szkoleniowych
. Do dnia 15.08.2017 na stronie ECHA dostępna jest ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych dotyczących programu Chesar. Szkolenie zostanie zorganizowane jesienią.
Ankieta dostępna jest tutaj


03.07.2017 10.10.2017r. zostanie zorganizowane webinarium dotyczące centrów zatruć.
Więcej informacji tutaj


03.07.2017 Prezentacje z seminarium z okazji 10-lecia REACH
Dostępne są tutaj


30.06.2017 Uaktualniony poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach

Dostępny tutaj


30.06.2017 Inspektorzy w 17 krajach UE sprawdzili zgodność z procedurą udzielania zezwoleń dla 13 substancji SVHC, dla których data ostateczna minęła w 2015 roku.
Raport jest dostępny tutaj


23.06.2017 Komitet Państw Członkowskich (MSC) poparł opinię, iż bisfenol A jest substancją zaburzającą funkcjonowanie układu endokrynnego. Komitet poprał również opinię, iż perfluoroheksanowy kwas sulfonowy i jego sole powinny zostać włączone do listy substancji SVHC.
Więcej informacji tutaj


23.06.2017 Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) przyjął zakaz używania czterech ftalanów: DEHP, DBP, DIBP oraz BBP w artykułach oraz TDFA w sprayach używanych przez społeczeństwo.
Więcej informacji tutaj


23.06.2017 Termin zgłaszania substancji SVHC w wyrobach dla czterech substancji (bisfenol A, kwas nonadekafluorodekanowy, p-(1,1-dimetylopropylo)fenol, 4-heptylofenol, włączonych do listy kandydackiej 12.01.2017 mija 12.07.2017. Więcej informacji tutaj

Lista kandydacka dostępna tutaj

14.06.2017 Strona Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów dostępna w języku polskim
Tutaj

14.06.2017 Komitet ds. Oceny Ryzyka stwierdził, iż dostępne dowody naukowe pozwalają na zaklasyfikowanie dwutlenku tytanu jako rakotwórczego drogą inhalacyjną.
Więcej informacji tutaj

14.06.2017 Nowa wersja Rejestru produktów biobójczych (R4BP3) już dostępna.
Więcej informacji tutaj

14.06.2017 Animacja REACH 2018: ustalenie współrejestrujących
dostępna tutaj

14.06.2017 Nowe konsultacje społeczne dotyczące identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Propozycja dotyczy węglanu kadmu, wodorotlenku kadmu oraz azotanu kadmu.
Termin dostarczania informacji to 07.08.2017.
Więcej informacji tutaj

14.06.2017 Aktualizacja wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj

07.06.2017 Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów w sprawie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Więcej informacji tutaj

07.06.2017 ECHA udostępniła nowe pytania i odpowiedzi dotyczące ograniczeń.
Pytania dostępne są tutaj


07.06.2017 ECHA udostępniła samouczki dotyczące programu IUCLID 6.
Materiały dostępne są tutaj


07.06.2017 Europejska Agencja Chemikaliów przypomina rejestrującym, iż badania toksykologiczne oraz ekotoksykologiczne powinny być wykonane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Więcej informacji tutaj


07.06.2017 Nowa wersja Chesar
dostępna tutaj
Więcej informacji tutaj

07.06.2017 W dniach 13-14.11.2017 w Helsinkach odbędzie się konferencja ,,Stock-taking Conference on Applications for Authorisation’’. Rejestracja na konferencje rozpocznie się w sierpniu.
Więcej informacji tutaj

07.06.2017 W dniach 9-12.06.2017 wszystkie narzędzia IT ECHA będą niedostępne.
Więcej informacji tutaj


05.06.2017 ECHA udostępniła listę wiodących rejestrujących.
Lista dostępna tutaj


01.06.2017 Prezentacje dotyczące Rejestracji 2018 przygotowane przez Europejską Agencję Chemikaliów, w polskiej wersji językowej dostępne tutaj

01.06.2017 ECHA udostępniła praktyczne przykłady– rejestracja na mocy rozporządzenia REACH w polskiej wersji językowej. Więcej informacji tutaj

01.06.2017 ECHA opublikowała dokumenty ze spotkania z akredytowanymi organizacjami pozarządowymi (NGO) zrzeszającymi zainteresowane podmioty, które odbyło się 25.04.2017.
Więcej informacji tutaj

01.06.2017 ECHA opublikowała sprawozdanie z postępów w 2016 roku, gdzie zostały umieszczone najważniejsze zalecenia dla rejestrujących.
Tekst sprawozdania tutaj
Inne sprawozdania dostępne są tutaj:

01.06.2017 UWAGA! Dzisiaj organizowane jest webinarium OECD QSAR Toolbox
Rejestracja tutaj

01.06.2017 Obecnie trwające konsultacje Europejskiej Agencji Chemikaliów:
Wnioski o udzielenie zezwolenia- 4 konsultacje
Więcej informacji tutaj
Propozycje przeprowadzenia badań – 4 konsultacje
Więcej informacji tutaj
Ograniczenia- 1 konsultacja
Więcej informacji tutaj
Zalecenie ws. włączenia na listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń – 7 konsultacji Więcej informacji tutaj
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie- 7 konsultacji Więcej informacji tutaj
Składanie uwag i przedstawienie dowodów- 2 konsultacje Więcej informacji tutaj
Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia- 2 konsultacje Więcej informacji tutaj


30.05.2017 Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI
Kolejne przystanki: Rzeszów, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań Więcej informacji tutaj

25.05.2017 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Tekst rozporządzenia tutaj

17.05.2017UWAGA! Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, rekrutacja na majowe terminy szkolenia pn. Rozporządzanie REACH&CLP w praktyce została zamknięta. Osoby zakwalifikowane na szkolenie, otrzymają informację emailową. Osoby niezakwalifikowane zaprosimy na kolejne terminy szkoleń, które zostaną opublikowane już wkrótce!

17.05.2017 Szanowni Państwo, Biuro do spraw Substancji Chemicznych organizuje 6 czerwca br. konferencję pn. "Rejestracja 2018 – przygotuj się do działania".
Zapraszamy do udziału!
Więcej informacji tutaj


UWAGA! Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez nasz Punkt Konsultacyjny pn. Rozporządzanie REACH&CLP w praktyce.
Szkolenie odbędzie się dwóch terminach: 22-23.05.2017 oraz 24-25.05.2017.
Miejsca szkolenia: Hotel Solidaris***, ul. Waryńskiego 5, Kędzierzyn-Koźle.
Dla uczestników szkolenia istnieje możliwość skorzystania z noclegu w preferencyjnej cenie.
Szczegółowy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia znajduje się w zakładce: Szkolenia
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa. Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź emailowo.

12.05.2017 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688. Tekst rozporządzenia tutaj


12.05.2017 Szanowni Państwo, przypominamy o webinarium Szkoła wiosenna REACH 2018, które odbędzie się w dniach 15-19.05.2017. Więcej informacji tutaj
Podczas webinarium będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań.

05.05.2017 Od dnia 1 czerwca 2017 r. wszystkie produkty chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Więcej informacji tutaj


02.05.2017 Kolejne seminarium z cyklu Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI odbędzie się 28 czerwca br. w Warszawie. Więcej informacji tutaj


02.05.2017 Rejestracja 2018 – przygotuj się do działania
Dnia 6 czerwca 2017 roku w Hotelu Ambasador Centrum Łódź - Al. Piłsudskiego 29 odbędzie się Konferencja: Rejestracja 2018 – przygotuj się do działania. Udział w konferencji bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy tutaj
Program konferencji tutaj


27.04.2017 Do listy PACT (Public Activities Coordination Tool) zostało dodanych 18 nowych substancji.
PACT (Public Activities Coordination Tool) powstał w związku z wdrożeniem przez Komisję Europejską w 2013 roku planu działań na rzecz identyfikacji substancji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem zgodnie z REACH (Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH risk management measures from now to 2020). PACT publikowany jest w postaci listy substancji na stronie ECHA. Lista PACT tutaj


27.04.2017 Konsultacje ECHA na temat substancji biobójczych. Więcej informacji tutaj


27.04.2017 ECHA udostępniła raport dotyczący oceny możliwości zagrożeń dla zdrowia związanych z granulatami gumowymi z recyklingu wykorzystywanymi jako wypełnienie w syntetycznej murawie na boiskach sportowych. Tekst raportu tutaj


27.04.2017 4 maja 2017 roku odbędzie się webinarium dotyczące programu IUCLID 6. Więcej informacji tutaj


26.04.2017 Wdrożenie planu działań w zakresie SVHC do 2020
Plan działań w zakresie identyfikacji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem REACH od teraz do 2020, (zwany planem działań w zakresie SVHC) to ogólnounijne zobowiązanie do umieszczenia na liście kandydackiej wszystkich aktualnie znanych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) do 2020 roku.
Więcej informacji tutaj


21.04.2017 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Tekst rozporządzania tutaj


12.04.2017 Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP organizuje seminaria poświęcone tematyce rozporządzenia REACH, a zwłaszcza wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych. Pierwsze seminarium odbędzie się 1 czerwca 2017 roku w Szczecinie. Więcej informacji tutaj

07.04.2017 Rejestracja wstępna do dnia 31.05.2017. Jeśli chcą Państwo skorzystać z terminu rejestracji zgodnie z REACH wyznaczonego na dzień 31 maja 2018 roku, do dnia 31 maja 2017 roku muszą Państwo wstępnie zarejestrować daną substancję. Więcej informacji tutaj

04.04.2017 Zachęcamy do oglądania konferencji Stakeholder’s Day 2017 Więcej informacji tutaj


03.04.2017 Do dnia 19.04.2017 ECHA zaprasza do składania uwag w sprawie poradnika na temat ograniczeń ustanowionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH dla: - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, pozycja 50 załącznika XVII REACH).
Link do strony ECHA w sprawie zaproszenia do składania uwag: tutaj
Link do składania komentarzy: tutaj

31.03.2017 Uwaga eksporterzy i importerzy substancji wymienionych w załączniku I rozporządzenia 649/2012 Z powodu problemów technicznych w bazie danych ePIC w zakładce dotyczącej artykułu 10, termin składania sprawozdań został przedłużony do 30 kwietnia 2017 roku.

31.03.2017 Z powodu aktualizacji w dniach 20-25 kwietnia 2017 portal REACH-IT będzie wyłączony. Również w okresie 14-17 kwietnia 2017 REACH-IT będzie nieczynny.
Więcej informacji na temat godzin pracy tutaj

30.03.2017 W dniach 22-23 maja 2017 w Pradze odbędzie się Konferencja REACH. Udział w konferencji płatny.
Więcej informacji tutaj

30.03.2017 Do dnia 19.04.2017 ECHA zaprasza do składania uwag w sprawie poradnika na temat ograniczeń ustanowionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH dla niklu i jego związków (pozycja 27 załącznika XVII REACH).
Link do strony ECHA w sprawie zaproszenia do składania uwag
Link do składania komentarzy

30.03.2017 ECHA wkrótce wyśle do rejestrujących projekt decyzji na temat 27 substancji z prośbą o komentarze. Jeśli substancja, którą Państwo zarejestrowali znajduje się na tej liście, mają Państwo 30 dni na przesłanie uwag oraz komentarzy. Więcej informacji tutaj

24.03.2017 ECHA udostępniła informacje na temat około 15 000 substancji chemicznych Szczegóły tutaj

24.03.2017 ECHA zaakceptowała zaktualizowany wspólnotowy kroczący plan działań (Community Rolling Action Plan – CoRAP). CoRAP zawiera 115 substancji, które wytypowano do oceny w latach 2017-2019 Szczegóły tutaj

24.03.2017 Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) wyraził zgodę na propozycję zakazu używania czterech ftalanów: DEHP, DBP, DIBP oraz BBP w artykułach oraz TDFA w sprayach używanych przez społeczeństwo
Szczegóły tutaj

20.03.2017 Uwaga! do 28 kwietnia 2017r. ECHA czeka na komentarze w sprawie klasyfikacji oraz oznakowania dla ośmiu substancji. Szczegóły tutaj

20.03.2017 Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP
Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa na kolejną edycję ”drzwi otwartych” rozpoczynającą się w miesiącu kwietniu 2017r. Udział w ”drzwiach otwartych” jest bezpłatny.
Szczegóły tutaj

14.03.2017 Alternatywna nazwa chemiczna w mieszaninach
Uwaga Przedsiębiorco! Można zwrócić się do ECHA z wnioskiem o możliwość zastosowania alternatywnej nazwy chemicznej substancji w mieszaninach, które są sklasyfikowane, oznakowane i opakowane zgodnie z CLP.
Do sporządzenia wniosku należy użyć najnowszej wersji IUCLID, a następnie przedłożyć go przy użyciu specjalnego formularza internetowego.
Aktualizacja portalu REACH-IT (planowana na koniec kwietnia 2017) umożliwi składać wnioski sporządzone za pomocą IUCLID bezpośrednio w portalu.
Formularz internetowy zostanie wyłączony w połowie kwietnia. Dokładne terminy zostaną podane przez ECHA w miesiącu kwietniu. Szczegóły i formularz tutaj

14.03.2017 Konsultacje publiczne dotyczące siedmiu substancji proponowanych do włączenia do załącznika XIV
ECHA rozpoczęła publiczne konsultacje dla siedmiu substacji proponowanych do włączenia do załącznika XIV.
Termin składania uwag upływa 02 czerwca 2017r.
Szczegóły tutaj

14.03.2017 Odpowiedź do organizacji pozarządowych w sprawie niezależności i przejrzystości Komitetu Oceny Ryzyka (RAC) związanych z pracami w sprawie klasyfikacji glifosatu
Szczegóły tutaj

10.03.2017 Na stronie Europejskiej Agencji Chemicznej dostępne jest narzędzie dla przedsiębiorców poszukujących informacji na temat substancji chemicznych. Program Navigator jest interaktywnym narzędziem, które może być pomocne: w sprecyzowaniu roli przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw; w określeniu obowiązków związanych z poszczególnymi substancjami, w dotarciu do odpowiednich wytycznych, podręczników, przepisów i linków do innych źródeł informacji, które mogą pomóc w wywiązaniu się ze zobowiązań. Sesja w programie Navigator dotyczy jednej określonej substancji.

Zapraszamy tutaj

09.03.2017 Komitet ds. Produktów Biobójczych (BPC) zaakceptował opinie pozwalające na stosowanie trzech substancji aktywnych w produktach biobójczych.
tutaj
MIT dla produktów typu 12- czyli dla grupy produktów slimicydy (produkty zapobiegające powstawaniu śluzu).
Fludioxonil dla produktów typu 7(środki do konserwacji błon),9 (produkty stosowane do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów polimerowych),10 (środki konserwujące do materiałów budowlanych).
Margosa extract dla produktów typu 19 - repellents and attractants.

Grupy produktowe: tutaj

03.03.2017 24 maja 2017 w Helsinkach odbędzie się 1-dniowe seminarium z okazji 10-lecia REACH, organizowane przez ECHA oraz Rade Odwoławczą ECHA. Na seminarium zostaną omówione kwestie związane z podobieństwami oraz różnicami w pracy Sądów Europejskich oraz Rady Odwoławczej ECHA w okresie ostatnich 10 lat.
Termin rejestracji upływa 28.04.2017. Udział bezpłatny.

Więcej informacji tutaj


02.03.2017 Zapraszamy przedsiębiorców na Szkołę wiosenną REACH 2018 w terminie: 15-19.05.2017. Jest to cykl bezpłatnych seminariów internetowych dotyczących tematyki REACH.
Więcej informacji tutaj


28.02.2017 Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; decaBDE) – załącznik XVII Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) - Tutaj

27.02.2017 Nowe substancje SVHC! Europejska Agencja Chemikaliów dodała cztery kolejne substancje do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)
Komunikat ECHA