Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Badania z wykorzystaniem zwierząt
2009-12-25

DOKUMENTY

Badania na zwierzętach_list grupy organizacji do ECHA.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 129.88kb, Data dodania:2009-08-19 16:02:09.
Argumenty przemawiające za rezygnacją z niektórych badań toksykologicznych_NATURE_sierpień_2009.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 122.33kb, Data dodania:2009-09-06 21:09:57.
Odpowiedź ECHA_W nowej analizie błędnie oszacowano wpływ legislacji UE dotyczącej badań na zwierzętach.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 127.09kb, Data dodania:2009-09-06 21:12:13.
Komisja Europejska i przemysł kosmetyczny pokryją koszty opracowania metod alternatywnych badań na zwierzętach.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 88.23kb, Data dodania:2009-09-06 21:13:42.
Re-Evaluation of Animal Numbers and Costs for In Vivo Tests to Accomplish REACH Legislation Requirements.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 583.73kb, Data dodania:2009-09-06 21:14:42.
Komitet państw członkowskich podjął pierwszą decyzję w sprawie zgody na wykonanie badań na zwierzętach_tłumaczenie wykonane w Punkcie Konsultacyjnym.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 150.02kb, Data dodania:2009-12-25 13:02:50.
Obrońcy praw zwierząt zaskoczeni decyzją ECHA.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 107.13kb, Data dodania:2009-12-25 13:04:34.
Grupy obrony zwierząt w USA żądają, aby badania na zwierzętach były wykonywane jedynie w ostateczności_tekst opracowany w Punkcie Konsultacyjnym.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 149.8kb, Data dodania:2009-12-25 13:05:39.

 

BADANIA Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT - POGLĄDY, KOSZTY, METODY ALTERNATYWNE

W ostatnim czasie pojawiło sie kilka publikacji poświęconych badaniom z wykorzystaniem zwierząt. W dokumentach zamieściliśmy (w języku polskim):

List grupy stoswarzyszeń apelujących o ograniczenie liczby zwierząt wykorzystywanych do określania właściwości substancji zgodnie z wymogami REACH;

Thomas Hartung i Costanza Rovida przedstawiają argumenty przemawiające za rezygnacją z niektórych badań toksykologicznych. Z ich analizy  wynika, że koszty badań związanych ze stosowaniem REACH, będą wiele wyższe niż wynikało to z pierwotnego oszacowania. Również liczba zwierząt wykorzystywanych do badań będzie wielokrotnie większa niż sądzono dotychczas. Ich opinie zamieściło 27 sierpnia 2009 czasopismo NATURE;

Odpowiedź ECHA, która udawadnia, że Costanza Rovida i Thomasa Hartunga błędnie oszacowali wpływ legislacji UE dotyczącej badań na zwierzętach, a wyniki ich analizy są zawyżone sześciokrotnie. Wg ECHA rzeczywiste dane są najprawdopodobniej takie, jakie zostały oszacowane i opublikowane na etapie opracowywania REACH;

Informację Komisji Europejskiej i COLIPY o przeznaczeniu do 50 mln euro na badania dotyczące metod alternatywnych.

Ponadto, dla zainteresowanych, zamieściliśmy pełny tekst analizy Thomasa Hartunga i Constanzy Rovida w oryginale.