Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Poradniki
2016-11-21

DOKUMENTY

Poradnik dla dalszych użytkowników_aktualizacja
Format: pdf, Rozmiar: 1730.85kb, Data dodania:2014-10-29 15:45:32.
Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki_pl.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1589.45kb, Data dodania:2014-02-21 22:35:00.
Poradnik w pigułce_dalsi użytkownicy.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 350.74kb, Data dodania:2013-12-18 19:21:10.
Poradnik w pigułce - Karty charakterystyki
Format: pdf, Rozmiar: 286.07kb, Data dodania:2013-12-18 19:22:22.
Poradnik dla dalszych użytkowników_2014
Format: pdf, Rozmiar: 2241.81kb, Data dodania:2014-08-11 19:35:36.
Poradnik dla dalszych użytkowników_2016
Format: pdf, Rozmiar: 265.01kb, Data dodania:2016-11-21 08:57:58.
Bezpieczeństwo chemiczne w Twojej firmie - wskazówki dla MSP
Format: pdf, Rozmiar: 1143.07kb, Data dodania:2016-11-21 08:59:37.
Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego - Opis zastosowań
Format: pdf, Rozmiar: 1326.79kb, Data dodania:2016-11-21 09:00:59.
Jak przygotować dokumentację z zapytaniem
Format: pdf, Rozmiar: 988.84kb, Data dodania:2016-11-21 09:01:58.
Jak przygotować zgłoszenie substancji w wyrobach
Format: pdf, Rozmiar: 873.41kb, Data dodania:2016-11-21 09:03:13.
Praktyczny przewodnik dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH
Format: pdf, Rozmiar: 1896.63kb, Data dodania:2016-11-21 09:04:21.
Poradnik w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 649_2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
Format: pdf, Rozmiar: 1194.97kb, Data dodania:2016-11-21 09:05:41.
Obowiązki informacyjne w odniesieniu do pewnych substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji w ramach REACH
Format: pdf, Rozmiar: 173kb, Data dodania:2016-11-21 09:07:51.
Poradnik dla wyłącznych przedstawicieli
Format: pdf, Rozmiar: 1888.83kb, Data dodania:2014-08-11 19:37:10.
Poradnik na temat monomerów i polimerów
Format: pdf, Rozmiar: 478.91kb, Data dodania:2012-08-27 18:33:49.
Co to jest "Letter of Access".pdf
Format: pdf, Rozmiar: 168.34kb, Data dodania:2010-03-02 19:43:06.
Wytyczne dotyczące elementów i procedur określonych w nowym rozporządzeniu (WE) nr 1272_2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin_ECHA_tekst polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1548.54kb, Data dodania:2009-12-08 16:39:47.
Dalsi Użytkownicy_jak i kiedy informować dostawców o kierunkach zastosowania substancji_Tekst opracowany na podstawie REACH Fact Sheet.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 95.69kb, Data dodania:2009-10-16 10:30:01.
Wskazówki dotyczące wymagań informacyjnych_Część D_Scenariusze Narażenia_ECHA_tekst_polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 926.57kb, Data dodania:2009-09-21 14:11:12.
Wskazówki dotyczące substancji w wyrobach_ECHA_tekst polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 2420.66kb, Data dodania:2009-09-21 14:04:53.
Standardowe formaty scenariuszy narażenia
Format: pdf, Rozmiar: 268.53kb, Data dodania:2009-07-24 09:47:09.