Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Pytania i odpowiedzi
2013-07-24

DOKUMENTY

Często_zadawane_pytania_dotyczące_CLP_nowe
Format: pdf, Rozmiar: 183.6kb, Data dodania:2013-03-23 13:48:00.
Często zadawane pytania_dotyczące_Rozporządzenia_CLP_wersja_2.0_z_9_września_2011_r.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 434.95kb, Data dodania:2012-08-27 18:36:03.
Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytań i identyfikacji substancji_pl.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 263.11kb, Data dodania:2012-08-27 18:38:51.
Pytania i odpowiedzi_Zmiany w IUCLID 5_4_pl.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 214.55kb, Data dodania:2012-08-27 18:41:34.
Pytania i odpowiedzi_Udostępnianie danych_pl.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 186.26kb, Data dodania:2012-08-27 18:40:09.
Pytania i odpowiedzi dotyczące raportu dalszego użytkownika.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 309.65kb, Data dodania:2012-08-27 18:52:24.
Pytania_i_Odpowiedzi_dotyczące_rozporządzenia_REACH._Wersja_4.1.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 162.12kb, Data dodania:2012-08-27 18:50:14.
Pytania i odpowiedzi dotyczące załącznika XVII.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 258.16kb, Data dodania:2012-08-27 18:51:15.
Pytania_i_odpowiedzi_dotyczące_REACH_listopad_2008_tłumaczenie wykonane w Biurze ds Substancji i Prepratów.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 421.68kb, Data dodania:2010-07-09 14:37:13.
Pytania_i_odpowiedzi_dotyczące_REACH_czerwiec_2010_ECHA_tłumaczenie wykonane w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 171.59kb, Data dodania:2010-07-09 14:38:28.
Pytania i odpowiedzi dotyczące Rozporządzenia 1272_2008 dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin_CLP .pdf
Format: pdf, Rozmiar: 213.05kb, Data dodania:2009-06-22 16:50:23.
Rejestracja wstępna - Pytania i odpowiedzi (PL)
Format: pdf, Rozmiar: 391.04kb, Data dodania:2008-10-08 08:43:21.
Pytania i odpowiedzi wersja 3
Format: pdf, Rozmiar: 950.24kb, Data dodania:2008-11-13 10:13:58.
Pytania i odpowiedzi wersja 16_12.2008
Format: pdf, Rozmiar: 367.74kb, Data dodania:2009-01-05 14:53:48.
Pytania_i_odpowiedzi_listopad_POL
Format: pdf, Rozmiar: 460.13kb, Data dodania:2009-03-01 19:12:38.
REACH-IT Pytania i Odpowiedzi wersja 2_0 z 9 marca 2009 r
Format: pdf, Rozmiar: 418.76kb, Data dodania:2009-03-23 22:22:55.
Pytania i odpowiedzi na temat bazy danych, zawierającej informacje na temat substancji zarejestrowanych.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 74.55kb, Data dodania:2013-07-25 10:18:25.