Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) wyraził zgodę na propozycję zakazu używania czterech ftalanów: DEHP, DBP, DIBP oraz BBP w artykułach oraz TDFA w sprayach używanych przez społeczeństwo 24 marca 2017