Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót

Komitet ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął opinie na temat wniosków o zatwierdzenie trzech substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych stosowanych jako środki dezynfekujące i konserwujące.


- Substancjami czynnymi są:
 
  • Chlorofen dla produktów grupy 2 i 3
  • Azoksystrobina dla  produktów grupy 7, 9 i 10
  • PHMB (1415; 4,7) dla  produktów grupy 1, 2, 4, 5 i 6
Komitet doszedł do wniosku, że dla  produktów grupy 2 i 4 można zatwierdzić PHMB (1451; 4.7).
W przypadku grupy produktów 1, 5 i 6 nie można zatwierdzić PHMB. 
W przypadku azoksystrobiny Komitet stwierdził, że może być stosowana we wszystkich grupach produktów.
 
Chlorofen nie może być zatwierdzony dla produktów grupy 3. W przypadku  produktu grupy 2  wniosek jest taki, że zwykle nie można go zatwierdzić, chyba że spełnia kryteria odstrępstwa określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR- tj. niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:
 
a) żywności i pasz wykorzystywanych jako repelenty lub atraktanty;
b) produktów biobójczych wykorzystywanych jako substancje pomocnicze w przetwórstwie). 

Decyzja zostanie podjęta przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.
 
Przyjęte opinie będą podstawą ostatecznego podejmowania decyzji przez Komisję Europejską i państwa członkowskie.
 
Zatwierdzenie substancji czynnej jest przyznawane na określoną liczbę lat, nieprzekraczającą 10 lat.
 
Komitet zebrał się po raz 22, w dniach 3-4 października 2017 r.