Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
15 grudnia 2017

Ocena preparatu - wspólnotowy kroczący plan działania

 
Jeżeli substancja znajduje się na tej liście, oznacza to, że państwo członkowskie oceniło ją lub oceni ją w nadchodzących latach. Lista nosi nazwę wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP).
 
W przypadku każdej substancji w tabeli przedstawiono państwo członkowskie oceniające, (planowany) rok oceny oraz krótki opis problemu, który doprowadził do umieszczenia substancji na liście.
 
Dokumenty związane z oceną substancji są również 
dostępne tutaj
 
Obejmują one: dokumenty uzasadniające wybór substancji, decyzje oraz więcej informacji. W przypadku substancji, dla których zakończono ocenę, załącza się wnioski państw członkowskich i końcowe sprawozdania z oceny państw członkowskich.

wnioski i decyzje dotyczące tlenku etylenu
tutaj

Np. tlenek etylenu podejrzewany o ryzyko CMR  określono poziom DMEL dla tej substancji, scharakteryzowano jako substancję uczulająca na skórę kat 1 H317

Raport dla tlenku etylenu
tutaj