Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Dichlorek etylenu był najczęściej eksportowanym związkiem chemicznym podlegającym PIC w 2016 roku 02 stycznia 2018

 

Sprawozdanie dotyczące wywozu i przywozu chemikaliów podlegających PIC w 2016 r. przedstawia, że dichlorek etylenu był najczęściej eksportowaną substancją chemiczną podlegającą PIC z UE. Najczęściej dichlorek etylenu stosowany jest w produkcji chlorku winylu, który jest używany do produkcji polichlorku winylu (PVC). Jest on również stosowany jako półprodukt dla innych organicznych związków chemicznych oraz jako rozpuszczalnik. Około 367 000 ton dichlorku etylenu zostało wywiezione do krajów takich jak Indie, Maroko, Norwegia i Egipt.

Z kolei najczęściej importowaną substancją chemiczną był benzen w ilości ponad 380 000 ton. Benzen importowany był do wielu krajów Europy Środkowej m.in. z Turcji, Algierii, Indii oraz Rosji. Benzen stosuje się do produkcji tworzyw sztucznych, żywic, włókien syntetycznych, barwników, detergentów, leków i pestycydów.

Najczęściej eksportowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 366 987 ton

Benzen w ilości 108 900 ton

Kreozot w ilości 103 767 ton.

 

 

Najczęściej importowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Benzen w ilości 382 377 ton

Kreozot oraz dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 32 166 ton

Difenyloamina i 1,3-dichloropropen w ilości 5 885 ton.