Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Do dnia 07.01.2018r. mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach 02 stycznia 2018

 

Dnia 7 lipca 2017 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała kwas perfluoroheksanosulfonowy oraz jego sole (PFHxS) do listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy  (SVHC).  Do dnia 07.01.2018 mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach.

Więcej informacji na temat zgłaszania substancji w wyrobach  tutaj