Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji: 05 listopada 2018

 

  1. Trinexapac-ethyl (ISO); ethyl(1RS, 4EZ)4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate (CAS 95266-40-3)
  2. emamectin benzoate (ISO); (4’’R)-4’’-deoxy-4’’-(methylamino)avermectin B1 benzoate (CAS 155569-91-8)
  3.  [S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dienoic acid ; S-abscisic acid (CAS 21293-29-8)

Uwagi można zgłaszać do 11.01.2019.