Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
ECHA zaprasza do przedstawienia dowodów  w procesie przygotowania wniosku w sprawie ograniczenia dla substancji Perfluorohexane-1-sulphonic (PFHxS), jej soli i substancji pochodnych 14 sierpnia 2018

Więcej informacji : tutaj