Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” 08 grudnia 2017

której celem jest t zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom. Więcej informacji tutaj