Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC 02 stycznia 2018

 

 

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC z powodu właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. BPA jest wykorzystywany do produkcji poliwęglanowych produktów z tworzyw sztucznych, które obejmują szereg powszechnych towarów konsumpcyjnych, takich jak podlegające ponownemu wykorzystaniu naczynia stołowe z tworzyw sztucznych oraz butelki na napoje, sprzęt sportowy, płyty CD oraz DVD. Bisfenol A sklasyfikowano w UE jako substancję wywierającą skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji. Wszyscy producenci, importerzy lub dostawcy BPA muszą sklasyfikować i oznakować mieszaniny zawierające BPA jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B do dnia 1 marca 2018 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą lepiej poinformowane o potencjalnych szkodliwych skutkach oraz o sposobie ochrony pracowników.