Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla kwasów perfluorokarboksylowych C9-C14 (PFCAS), ich soli i prekursorów 29 stycznia 2018

ECHA zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla kwasów perfluorokarboksylowych (PFCAs) C9-C14, ich soli i prekursorów:

  • ­PFNA nr CAS 375-95-1; nr WE 206-801-3,
  • ­PFDA nr CAS 335-76-2; nr WE 206-400-3,
  • ­PFUnDA nr CAS 2058-94-8; nr WE 218-165-4,
  • ­PFDoDA nr CAS 307-55-1; nr WE 206-203-2,
  • ­PFTrDA nr CAS 72629-94-8; nr WE 276-745-2,
  • ­PFTDA nr CAS 376-06-7; nr WE 206-803-4.

Niemcy we współpracy ze Szwecją zaproponowały ograniczenie: produkcji, stosowania, wprowadzania do obrotu oraz importu kwasów perfluorokarboksylowych C9-C14 oraz ich soli i prekursorów jako substancji, składników substancji lub składników mieszanin. Ponadto proponowane ograniczenie dotyczy również zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów lub ich części, które zawierają PFCAs C9-C14. Zaproponowane we wniosku stężenie graniczne wynosi 25 ppb dla sumy PFCAs C9-C14 oraz ich soli lub 260 ppb dla substancji pokrewnych do C9-C14 PFCAs. Wnioskowany okres przejściowy po wejściu w życie przepisów wynosi 18 miesięcy.

 

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 20.12.2017 r. i potrwają do 20.06.2018r.

Więcej informacji  tutaj