Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Konsultacje społeczne ECHA dotyczące propozycji przeprowadzenia badań dla następujących substancji: 03 sierpnia 2018

- dichlorowodorek 2,2'-azobis [2-metylopropionamidyny]

- 3-metylodekan; benzen; cyklooktan; nonan

- etano-1,2-diol, propoksylowany

-nonano-1,9-diol 
-  propylidynometanol, propoksylowany

 

Więcej informacji  tutaj