Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Konsultacje w sprawie stosowania kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), jego pochodnych oraz alternatyw 31 stycznia 2018

 

Biuro ds. Substancji Chemicznych zaprasza do  przesyłania informacji na temat stosowania przez firmy: PFOS, pochodnych PFOS oraz alternatyw dla tych związków w procesie twardego chromowania (VI) galwanicznego.

 

Zebrane informacje posłużą do oceny konieczności zachowania dopuszczalnych zastosowań i szczególnych wyłączeń dla PFOS, jego soli oraz PFOSF ustalonych dla tych substancji zgodnie z  konwencją sztokholmską.

 

Prosimy o przesłanie informacji do 5 lutego 2018 r. w formie elektronicznej na adres ajankowska@chemikalia.gov.pl lub mfrydrych@chemikalia.gov.pl