Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Lista substancji do możliwego działania regulacyjnego 29 stycznia 2018

 

Agencja wybrała 236 substancji z rejestracji REACH do dalszej kontroli przez odpowiednie władze państw członkowskich.

Jeżeli Twoja firma zarejestrowała jedną z tych substancji, które zostały wybrane, wkrótce otrzymają Państwo pismo informujące o potencjalnej kontroli Państwa rejestracji. Dlatego Agencja zachęca wszystkich do aktualizowania swoich dossier.

Ponadto ECHA zachęca do udziału w seminarium internetowym, które odbędzie się 1 lutego. Dzięki seminarium uzyskają Państwo więcej informacji na temat procesu kontroli oraz dalszych krokach. Będzie także możliwość zadawania pytań.

Link do rejestracji na webianrium  tutaj

 

W jaki sposób wybierane są substancje do dalszej kontroli?

Zazwyczaj wybierane są substancje, które potencjalnie są kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR), są trwałe, mają zdolność do bioakumulacji, toksyczne (PBT), znajdują się na liście kandydackiej lub mają właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne lub uczulające. Celem jest identyfikacja substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska w celu zapewnienia ich bezpiecznego stosowania.

Więcej informacji  tutaj