Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Nowy praktyczny poradnik ECHA dotyczący oceny substancji 09 marca 2018

TUTAJ

 

W poradniku jest wyjaśnione, w jaki sposób wybiera się i ocenia substancje oraz jakie czynności mogą podjąć rejestrujący w zakresie dostarczania wymaganych informacji. Poradnik ten dotyczy również udostępniania danych i komunikacji między rejestrującymi.