Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Tworzywa sztuczne, chemikalia i regulacje prawne 25 maja 2018

Tworzywa sztuczne, chemikalia i regulacje prawne

 

Tworzywa sztuczne są ważnymi materiałami, obficie występującymi w codziennym życiu. Ułatwiają życie na wiele sposobów, a często są lżejsze i mniej kosztowne niż alternatywne materiały. Jednak niektóre zawierają niebezpieczne chemikalia, które kiedy trafią do środowiska, mogą mieć negatywny wpływ na przyrodę i ludzkie zdrowie. 
Mikroplastiki to bardzo małe kawałki plastiku, zazwyczaj o wielkości mniejszej niż 5 mm. Mogą one zostać utworzone przypadkowo, kiedy większe kawałki plastiku, w tym tkaniny syntetyczne, ulegają zużyciu. Można je również celowo wytwarzać i dodawać do produktów w określonych celach, na przykład jako złuszczające perełki w peelingach na twarz lub ciało.  Szacuje się, że od 2 do 5% wszystkich tworzyw sztucznych trafia do oceanów. Po uwolnieniu do środowiska mogą być konsumowane i gromadzone w zwierzętach, a nawet mogą trafić do ryb i skorupiaków, które spożywamy. Przy tak wysokim poziomie plastików, wprowadzanych do naszego środowiska i biorąc pod uwagę szkodliwe skutki, jakie może to spowodować, poszukiwano rozwiązań w celu zaprojektowania biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych. Jednak większość obecnie dostępnych i oznaczanych jako biodegradowalne degraduje się tylko w określonych warunkach, które nie występują w przyrodzie, a zatem może to nadal powodować szkody dla ekosystemów.
Mimo iż  celowo dodane mikrodrobiny plastiku mogą stanowić stosunkowo niewielką część  tworzywa sztucznego znajdującego się w oceanach, to mogą one  również gromadzić się w  naszych wodach śródlądowych oraz glebach. W odpowiedzi na to kilka krajów, w tym niektóre państwa członkowskie UE, podjęły działania w celu ograniczenia ich wykorzystania. Przemysł kosmetyczny podjął również dobrowolne działania w celu zastąpienia mikrokulek z tworzyw sztucznych alternatywami.


Gdzie są używane mikroplastiki?
Celowo dodane mikroplastyczne cząstki są wykorzystywane w wielu produktach wprowadzanych na rynek UE, w tym:
niektórych kosmetykach;
produktach do pielęgnacji ciała;
detergentach i środkach czyszczących;
farbach;

produktach stosowanych w przemyśle naftowym i gazowym; 
obróbce strumieniowo-ściernej.

W podobnych produktach mikroplastyczne cząstki mogą działać jako materiał ścierny (na przykład środki złuszczające i polerujące w kosmetykach znanych jako mikrokulki), ale mogą również pełnić inne funkcje, takie jak kontrola lepkości, wyglądu i stabilności produktu.

Mikroplastyczne cząstki mogą być uwalniane do środowiska poprzez ścieki. Dlatego kiedy zmywasz kosmetyki z twarzy, cząstki przenoszone przez wodę spływają do twojego zlewu i mogą dostać się jako śmieci do środowisku. Ponadto mogą stanowić potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego. W ten sam sposób niektóre produkty, które celowo uwalniają mikrodrobiny podczas ich użytkowania, takie jak niektóre grudki składników odżywczych stosowanych w rolnictwie, są również przyczyną podobnej troski o środowisko.

Co robi ECHA, aby uregulować ten problem?

W związku z obawami, wiele państw członkowskich UE, w tym Belgia, Francja, Włochy, Szwecja i Wielka Brytania, zaproponowały krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikrodrobin w niektórych produktach konsumenckich - głównie w przypadku mikroperełek w produktach  spłukiwanych, w których mikroplastiki są używane jako środki złuszczające i oczyszczające.  Działania mające na celu zakaz celowego stosowania mikrodrobin w produktach konsumpcyjnych obowiązują już w USA, Kanadzie i Korei Południowej, a także w innych krajach.

Ponadto Komisja Europejska opublikowała ostatnio badanie, które dostarcza dalszych informacji na temat celowego stosowania mikrodrobin plastiku w produktach i jakie ryzyko stanowią dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Źródło: tutaj

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił niedawno oświadczenie, w którym dokonano przeglądu dostępnych dowodów dotyczących mikro- i nanoplastików w żywności.
Obecnie Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza przedsiębiorców, organizacje handlowe, jednostki naukowe oraz wszelkie zainteresowane strony do przedstawienia dowodów („call for evidence”) w procesie przygotowania ewentualnego wniosku w sprawie ograniczeń mikroplastików. Celem konsultacji jest zebranie informacji o wszystkich możliwych i zamierzonych zastosowaniach mikroplastików w produktach, które w zamierzony sposób uwalniają je do otoczenia. Zebrane informacje pozwolą ustalić, czy te zastosowania stanowią zagrożenie w skali całej UE, jak również ocenić społeczno-gospodarcze skutki wprowadzenia ewentualnych ograniczeń.