Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
UWAGA! Konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji: 08 czerwca 2018

 1,2,4-triazole (CAS 288-88-0) 

oraz

N-{2-[[1,1'-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sedaxane (CAS 874967-67-6)

 

Więcej informacji tutaj: tutaj