Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Ważne! Konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji! 30 maja 2018

Konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:

  1. (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (CAS 5989-27-5)
  2. 1-isopropyl-4-methylbenzene; p-cymene (CAS 99-87-6)
  3. p-mentha-1,3-diene; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene; alpha-terpinene (CAS 99-86-5)

Więcej informacji  tutaj