Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Współpraca ECHA i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 02 stycznia 2018

ECHA i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będą dalej zacieśniać współpracę, mając również na celu zapewnienie najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów poprzez unikanie dublowania wysiłków i nakładania się działań. Współpraca będzie się koncentrować w szczególności na takich działaniach, jak:

-    wymiana informacji dotyczących udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, a także klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin, o ile są one istotne dla działalności EASA;

-   wymiana informacji dotyczących aspektów lotnictwa cywilnego mających znaczenie dla działalności ECHA;

-   udział w spotkaniach, w których druga strona jest zainteresowana;

-    realizacja wspólnych projektów;

-   wzajemne konsultacje w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Więcej informacji tutaj: tutaj