Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2012-08-20

Ciekawe informacje

Mikrodrobiny plastiku mogą gromadzić się w środowisku lądowym oraz słodkowodnym -  ECHA / PR / 18/15 22 listopada 2018

 

 Poza zanieczyszczaniem środowiska morskiego, o którym szeroko dyskutowano, obawy związane z celowym dodawaniem mikrodrobin mogą być bardziej istotne dla środowiska lądowego i słodkowodnego. 

 

Helsinki, 22 listopada 2018 r. - Zgodnie z oceną ECHA, mikroplastiki dodawane do produktów częściej trafiają  oraz akumulują się w środowisku lądowym oraz słodkowodnym,  niż w oceanach.  

 

'Zidentyfikowaliśmy różnorodne źródła mikrodrobin plastiku w środowiska  pochodzące m.in. z celowych zastosowań w kosmetykach, detergentach, innych produktach gospodarstwa domowego, farbach, a także zastosowaniach rolniczych. Wiele z tych mikrodrobin plastiku trafia do ścieków. Ze względu na sposób oczyszczania ścieków w UE,  mikrodrobiny te zwykle nie są uwalniane bezpośrednio do środowiska wodnego, ale częściej koncentrują się w osadach ściekowych, które są często stosowane w glebach rolniczych jako nawóz. Istnieją również bezpośrednie zastosowania mikroplastików w nawozach i środkach ochrony roślin '- mówi Peter Simpson.  'Po uwolnieniu mogą one  być wyjątkowo trwałe w środowisku, a niektóre okresy półtrwania szacuje się na tysiące lat. Oznacza to, że ich akumulacja w gruntach rolnych budzi obawy, ponieważ nie możemy obecnie ocenić ryzyka dla środowiska wynikającego z tak długotrwałej akumulacji i narażenia ', dodaje Peter Simpson. 

 

Komisja zwróciła się do ECHA o zbadanie, czy uzasadnione byłoby wprowadzenie ogólnounijnych ograniczeń w zakresie celowo dodawanych materiałów mikroplastycznych. ECHA ocenia zagrożenia, jakie mikrodrobiny mogą stwarzać dla środowiska po ich uwolnieniu, i w szczególności zajmie się ich dużą trwałością w środowisku i trudnościami w usuwaniu ich. ECHA spodziewa się sfinalizować swój wniosek w sprawie ograniczeń dotyczących materiałów mikroplastycznych na początku 2019 r. Wydanie opinii przez RAC oraz SEAC zajmie około 14 miesięcy , zatem końcowe opinie powinny zostać przesłane do Komisji około kwietnia 2020 r. 

Ponadto, ECHA analizuje także zagrożenia stwarzane przez oksydegradowalne tworzywa sztuczne.

 

Żródło: ECHA / PR / 18/15

Przedsiębiorstwa powinny dostarczać więcej informacji na temat nanomateriałów - ECHA / PR / 18/16 03 grudnia 2018

Przedsiębiorstwa powinny dostarczać więcej informacji na temat nanomateriałów

 

ECHA / PR / 18/16

 

Obecnie Komisja Europejska przyjęła  zmianę wymogów informacyjnych w zakresie  nanomateriałów. Zmiany precyzują, jakie informacje, powinny być zawarte w dokumentacji rejestracyjnej. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Helsinki, 3 grudnia 2018 r. - Nowe wymagania pozwolą zarówno przedsiębiorstwom, jak i władzom na systematyczne ocenianie niebezpiecznych właściwości nanomateriałów, sposobu ich bezpiecznego stosowania oraz zagrożeń, jakie mogą one stwarzać dla naszego zdrowia i środowiska. Informacje te pomogą organom w UE określić, czy potrzebne są dalsze środki zarządzania ryzykiem.

 

Obecnie firmy muszą ocenić, czy nowe wymagania informacyjne dotyczą ich substancji. Zmiany dotyczą firm wytwarzających lub importujących nanoformy substancji, które wchodzą w zakres REACH. Nanoformy substancji, które są objęte zaleceniem Komisji Europejskiej dotyczącym definicji nanomateriału.

 

ECHA  zachęca rejestrujących substancje w formie nanometrycznej do zapoznania się z poprawkami i do oceny, jakie działania należy podjąć, aby je zastosować. ECHA ocenia również obecnie potrzebę aktualizacji istniejących wytycznych lub wydania nowych wytycznych, aby pomóc rejestrującym spełnić nowe wymagania.

 

 

Nanomateriały to substancje chemiczne w szczególnej formie o specjalnych cechach w nanoskali, między 1 nm a 100 nm. Można je stosować na wiele różnych sposobów, na przykład w katalizatorach, elektronice, panelach słonecznych i akumulatorach oraz w materiałach i zastosowaniach biomedycznych. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych form substancji, niektóre nanomateriały są niebezpieczne, a inne nie. Dowody naukowe wykazują, że toksyczność nanoform, a także ich wpływ na środowisko, może różnić się od konwencjonalnej substancji.

 

Obserwatorium Nanomateriałów Unii Europejskiej (EUON) dostarcza informacji na temat bezpieczeństwa, innowacji, badań i zastosowań nanomateriałów na rynku UE.