Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Data ostateczna w odniesieniu do związków chromu VI - co powinni zrobić dalsi użytkownicy? 28 sierpnia 2017
ECHA opublikowała na swojej stronie internetowej pytania i odpowiedzi w celu wyjaśnienia zobowiązań prawnych dla dalszych użytkowników związków chromu VI po dacie ostatecznej, która przypada na 21 września 2017 r.
 

Dalsi użytkownicy mogą nadal stosować związki chromu VI po dacie ostatecznej, nawet jeśli Komisja nie zdecydowała się jeszcze przyznać zezwolenia lub nie udzieliła jeszcze zezwolenia. Ta kontynuacja jest możliwa, jeżeli przedsiębiorstwo z poprzedniego łańcucha dostaw złożyło wniosek o zezwolenie na  stosowanie chromu VI przed datą ostateczną, czyli 21 marca 2016 r.
 
Dopóki procedura udzielania zezwolenia autoryzacji  jest w toku, dalsi użytkownicy nie muszą robić nic więcej. Po podjęciu decyzji przez Komisję i udzieleniu zezwolenia dalsi użytkownicy będą musieli powiadomić o wykorzystaniu  chromu VI ECHA.
Firmy z pytaniami mogą skontaktować się z ECHA: 
application-authorisation@echa.europa.eu.