Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Nowa interaktywna infografika do śledzenia postępów rejestracji REACH 01 grudnia 2017

 

 ECHA / NI / 17/41
 
Czy chcesz wiedzieć, ile substancji chemicznych zostało zarejestrowanych przez firmy w Twoim kraju? Lub jakie są najczęściej zarejestrowane chemikalia? Sprawdź nasze nowe statystyki dotyczące chemikaliów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem REACH i śledź postępy w kierunku ostatniego terminu rejestracji chemikaliów w ilości 1-100 ton , który przypada na dzień 31 maja 2018 r.
 
Dane prezentowane są na interaktywnej mapie Europy. Klikając konkretny kraj na mapie, będziesz mieć dostęp do bardziej szczegółowych informacji. Istnieje również możliwość przeglądania danych w postaci wykresów i tabel oraz porównywania danych między dwoma krajami UE / EOG.
 
W statystykach możesz zobaczyć:
 
-Liczba zarejestrowanych niepowtarzalnych substancji, ich typ rejestracji (pełny lub pośredni), rodzaj substancji (istniejąca lub nowa substancja) oraz przybliżony łączny tonaż na rynku UE / EOG;
-Liczba rejestracji, ich rodzaj (pełny lub pośredni) oraz rola firmy, która dokonała rejestracji (producent, importer itp.);
-Najczęściej rejestrowane chemikalia;
-Liczba unikalnych firm, które zarejestrowały chemikalia, wielkość ich firmy i jej rola w łańcuchu dostaw;
-Wszystkie powyższe dane poszczególnych krajów UE / EOG na rok, miesiąc lub tydzień;
-Lista wiodących rejestrujących do rejestracji w terminie 2018, którzy zadeklarowali swoją rolę w  REACH-IT.
 
Ogólne informacje o krajobrazie europejskiego przemysłu chemicznego, takie jak liczba przedsiębiorstw, obroty i miejsca pracy, są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic).